Хомеопрофилактика за специалисти - всички слайдове

На тази страница можете да разгледате всички слайдове от презентацията, която е част от платения курс по хомеопрофилактика за специалисти. Моля, не споделяйте този адрес с други хора. Вие имате достъп като участник в курса. Ако някой друг иска да се запознае с материалите от курса, насочете го към сайта, за да се запише за обучение.

Please enter the password to see the content

Хомеопрофилактиката е изключително важен раздел от хомеопатията, защото дава възможност за превенция на болести. Макар и подлагана на критика от някои известни хомеопати, според нас те просто не са достатъчно запознати с натрупаните доказателства. Дълг на всеки хомеопат е не само да лекува, но и да помага на хората да не боледуват. Ако можем да постигнем това с методи, които са издържали проверката на времето вече 200 години, редно е да ги познаваме. Точно такъв метод е хомеопрофилактиката.

Информацията в този курс е от най-реномираните източници и най-утвърдените специалисти по хомеопрофилактика.